dr Marcin Baranowski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XIX wieku

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Marcin Baranowski
adiunkt - Katedra Historii XIX wieku
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.baranowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8749-8395