mgr Aleksandra Rusin-Batko

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Karnego


mgr Aleksandra Rusin-Batko
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.rusin-batko_anti_spam@kul.pl