mgr Przemysław Wojtacha

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Teorii i Filozofii Prawa