mgr Szymon Skowerski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego


mgr Szymon Skowerski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: szymon.skowerski_anti_spam@kul.pl