mgr Aleksandra Kowalczyk

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji


mgr Aleksandra Kowalczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.kowalczyk1_anti_spam@kul.pl