mgr Alicja Kiczor

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Administracyjnego


mgr Alicja Kiczor
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: alicja.kiczor_anti_spam@kul.pl