mgr Ewa Staniec-Januszek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych


mgr Ewa Staniec-Januszek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ewa.staniec-januszek_usun_to@kul.pl