dr hab. Barbara Niebelska-Rajca

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2021

Prace licencjackie
 • "Próchno przez starość przegniłe". Obrazy starości w twórczości Elżbiety Drużbackiej

2019

Prace magisterskie
 • Somaestetyka Richarda Shustermana – główne problemy i recepcja w Polsce

2018

Prace magisterskie
 • Twarz w odbiciach. Autoportret w lustrze w fotografii XX wieku (na przykładzie wybranych dzieł polskich i obcych)
 • Estetyzacja zła. Zbrodnia jako inspiracja wybranych dzieł sztuki współczesnej

2015

Prace licencjackie
 • Poetyka konceptystyczna w poezji Jana Andrzeja Morsztyna

2014

Prace licencjackie
 • Ekfrazy Samuela Twardowskiego. (Na przykładzie "Nadobnej Paskwaliny" i "Dafnis")
 • Teoria bohatera epickiego w traktacie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego "De perfecta poesi".
 • Śmiała metafora w poezji Jana Andrzeja Morsztyna
 • Petrarkizm w poezji miłosnej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
 • Refleksja estetyczna w "Dworzaninie polskim" Łukasza Górnickiego.

2013

Prace licencjackie
 • Inspiracje apokryficzne w „Pamiątce krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” Abrahama Rożniatowskiego
 • Koncept w poezji Jana Andrzeja Morsztyna.
 • Pojęcia cnoty i mądrości w pismach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego
 • "Poeta creator" i "poeta imitator". O Księdze I "De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
 • Estetyka cudowności w "Obleżeniu Jasnej Góry Częstochowskiej"
 • Obrazy fantastyczne. Świat przedstawiony w „Historyji uciesznej o królewnie Banialuce” Hieronima Morsztyna.

2012

Prace licencjackie
 • Iluzja naoczności w "Opisie obyczajów" Jędrzeja Kitowicza.
 • „Rozmowa Plebana z Ziemianinem” Łukasza Opalińskiego jako dyskurs polityczny
 • Barokowy naturalizm w "Filomachijej" Hieronima Morsztyna
 • Ekfraza w “Pałacu Leszczyńskim” Samuela Twardowskiego