dr hab. Barbara Niebelska-Rajca

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2010:  doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i w literaturze polskiego baroku (promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee; recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa UW, prof. dr hab. Adam Karpiński IBL PAN); Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2011 r. za rozprawę doktorską

2005: dyplom magisterski z wyróżnieniem na podstawie pracy Estetyka cudowności w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego (promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz). I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego (w kategorii praca literaturoznawcza)