dr Katarzyna Jakubów

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CTW-202 10:00 - 11:40 T Przedsiębiorczość warsztaty
CTW-202 11:40 - 13:20 T Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro ćwiczenia
CTW-202 13:20 - 15:00 T Tłumaczenie konsekutywne niemiecko-polskie ćwiczenia
WTOREK
GG-042 10:00 - 10:50 T Konsultacje konsultacje
GG-313 11:40 - 13:20 T Języki specjalistyczne: Język prawniczy ćwiczenia
GG-116 13:20 - 15:00 T Tłumaczenie konsekutywne polsko-niemieckie ćwiczenia
ŚRODA
GG-248 08:20 - 10:00 T Tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne ćwiczenia
PIĄTEK
GG-241 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 (grupa 45) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień