dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski (prof. KUL)

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Konsultacje w sesji 19.06.2019, godz. 10:50-11:35 oraz 4.07, godz.10:50-11:35.