dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski (prof. KUL)

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Analizy Funkcjonalnej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.