mgr Izabela Woszczyńska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych