mgr Izabela Szymczak

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych


mgr Izabela Szymczak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: izabela.woszczynska_anti_spam@kul.pl