dr Helena Błazińska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Instytut Filozofii


  • Dyrektor Centrum Polsko-Chńskiego (od 2018-10-01 do 2019-09-27)
  • Dyrektor Centrum Polsko-Chńskiego (od 2016-01-01 do 2018-09-30)
  • Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (od 2014-09-01 do 2018-08-31)
  • Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (od 2010-09-01 do 2014-08-31)
  • Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (od 2006-09-01 do 2010-08-31)