dr Helena Błazińska

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr

  • Dyrektor Centrum Polsko-Chńskiego (od 2018-10-01)
  • Dyrektor Centrum Polsko-Chńskiego (od 2016-01-01 do 2018-09-30)
  • Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (od 2014-09-01 do 2018-08-31)
  • Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (od 2010-09-01 do 2014-08-31)
  • Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (od 2006-09-01 do 2010-08-31)