Ks. dr hab. Jan Miczyński

Wydział Teologii - Instytut Teologii Duchowości
Katedra Historii Duchowości

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.