dr hab. Lech Gruszecki (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Stanowisko: profesor KUL

dr hab. Lech Gruszecki prof. KUL
profesor KUL - Katedra Ekonometrii i Statystyki
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lech.gruszecki_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7392-5985