dr hab. Irena Wodzianowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Irena Wodzianowska
adiunkt - Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: irena.wodzianowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5058-8015