dr hab. Wacław Bąk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Osobowości

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Wacław Bąk prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Psychologii Osobowości
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: waclaw.bak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8629-6292