dr hab. Wacław Bąk


dr hab. Wacław Bąk
adiunkt - Katedra Psychologii Osobowości
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: waclaw.bak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8629-6292