mgr Anna Szumielewicz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania