Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Nauk o Rodzinie

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Prodziekan
profesor KUL - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.brzezinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5012-1626