dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

CZWARTEK