Ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Katedra Filologii Greckiej


Ks. dr Mariusz Szmajdziński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: mariusz.szmajdzinski_usun_to@kul.pl