mgr Małgorzata Tetiurka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Asystent

mgr Małgorzata Tetiurka
asystent - Katedra Językoznawstwa Stosowanego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.tetiurka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3266-7646