Bernadeta Lelonek-Kuleta

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr