Bernadeta Lelonek-Kuleta

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
adiunkt - Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bernadeta.lelonek-kuleta_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7844-3667