dr Anna Kozanecka-Dymek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Logiki tensalne

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Logika temporalna i jej zastosowania w naukach prawnych
  [w:] STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA
 • Chronological logic i metric tense logic oraz ich przydatność do analizy formalnej poprawności niektórych wnioskowań prawniczych
  [w:] Kwartalnik Filozoficzny

Hasło encyklopedyczne

 • Buczek Anna

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • X Jesienna Konferencja Logiki KUL: Logiki filozoficzne

Udział w konferencji krajowej

 • X Jesienna Konferencja Logiki KUL: Logiki filozoficzne

2017


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Trends in Logic XVII – Traditional and new perspectives on deontic logic and agency modeling
  [Trendy w logice XVII]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • IX Jesienna Konferencja Logiki: Logika a filozofia

Udział w konferencji krajowej

 • IX Jesienna Konferencja Logiki: Logika a filozofia

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych
  [w:] Analiza i Egzystencja

2015

 • Stosowalność niektórych rozszerzeń tense logic w logicznej analizie rozumowań prawniczych
  [w:] Kwartalnik Filozoficzny

 • 2014

 • O możliwości stosowania niektórych systemów "tense logic" i systemu "And Then" G. H. von Wrighta w naukach prawnych
  [w:] Kwartalnik Filozoficzny
 • Logika chronologiczna i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych
  [w:] Analiza i Egzystencja

 • 2013

 • Pseudo-BCI-logic
  [Pseudo-BCI-logika]
  [w:] Bulletin of the Section of Logic

 • Hasło encyklopedyczne

  • Śmiglecki Marcin

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • On Kinds of Temporal Logic and Some of Its Applications
   [O rodzajach logiki temporalnej i niektórych jej zastosowaniach]
   [w:] Studies in Logics, Grammar and Rethoric

  Hasło encyklopedyczne

  • Ramus Petrus
  • Saussure Ferdinand de

  Udział w konferencji krajowej

  • IV Jesienna Konferencja Logiki KUL: Logika w teologii

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Stosowalność języka niektórych systemów logiki temporalnej w naukach przyrodniczych
   [w:] Analiza i Egzystencja

  Hasło encyklopedyczne

  • Rogowski Leonard

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • III Jesienna Konferencja Logiki KUL: Logika w nauce

  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Geneza niektórych systemów logiki temporalnej
   [w:] Roczniki Filozoficzne
  • Systemy tense logic oraz ich stosowalność w naukach przyrodniczych
   [w:] Edukacja Filozoficzna

  Udział w konferencji krajowej

  • Argumentacja, krytyczne myślenie, dialog, perswazja

  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zagadnienie czasu w dziejach myśli europejskiej
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  2007

 • O rodzajach logik temporalnych
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • O wyrażalności niektórych relacji czasowych i własności czasu w języku systemów logiki temporalnej G. H. von Wrighta
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 2006

 • O denotacji zdań
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 2005

 • Zagadnienie tak zwanego Aksjomatu G. Fregego
  [w:] Roczniki Filozoficzne