dr Anna Kozanecka-Dymek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Anna Kozanecka-Dymek
adiunkt - Katedra Logiki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.kozanecka-dymek_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3361-073X