Anna Głąb

dr hab. Anna Głąb (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Anna Głąb prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.glab_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7980-3778