dr Ewa Rzeczkowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Najnowszej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr