mgr Aleksandra Murat-Bednarz

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych

Stanowisko: Lektor

mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Lektor - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.murat-bednarz_anti_spam@kul.pl