mgr Agata Tymicka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej


mgr Agata Tymicka
samodzielny referent - Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agata.tymicka_anti_spam@kul.pl