mgr Kamil Roman

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii


mgr Kamil Roman
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kamil.roman_usun_to@kul.pl