dr hab. Janina Kotlińska (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów i Rachunkowości

Stanowisko: profesor KUL

dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
profesor KUL - Katedra Finansów i Rachunkowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: janina.kotlinska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4206-0450