mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji


mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.dziewulska-bandura_anti_spam@kul.pl