mgr Katarzyna Kwiatosz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny


mgr Katarzyna Kwiatosz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.kwiatosz_anti_spam@kul.pl