dr Eliza Chabros

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Germańskiego

Stanowisko: Asystent

dr Eliza Chabros
Asystent - Katedra Językoznawstwa Germańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: eliza.chabros_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1580-1869