Ks. dr hab. Grzegorz Bujak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
CN-102 13:20 - 14:10 T Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej wykład
CN-102 14:10 - 15:00 T Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie wykład
CN-102 15:00 - 15:50 T Wybrane zagadnienia źródłoznawcze i metodologiczne historii religii wykład
CN-102 15:50 - 17:30 T Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego ćwiczenia
ŚRODA
CN-105 10:50 - 12:30 T Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. konwersatorium
CN-105 12:30 - 13:20 T Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna wykład
CN-102 13:20 - 15:00 T Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w.
Od: 2020-02-24 do 2020-09-30
wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień