Zdzisław Kupisiński

Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Religiologii i Misjologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
adiunkt - Katedra Religiologii i Misjologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: zdzislaw.kupisinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4775-278X