Ks. dr hab. Adam Maj

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Letni 2023/2024

Brak danych!