dr hab. Grzegorz Maziarczyk (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.maziarczyk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6859-1527