mgr Zhenxu Fan

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
II Katedra Sinologii

Stanowisko: Asystent

mgr Zhenxu Fan
Asystent - II Katedra Sinologii
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zhenxu.fan_anti_spam@kul.pl