dr hab. Jadwiga Kowalska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Letni 2023/2024

PIĄTEK