mgr Michał Wójcik

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Filozofii Społecznej


mgr Michał Wójcik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.wojcik1_usun_to@kul.pl