Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
profesor KUL - Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.orzeszyna_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0733-6028