dr Paweł Wójcik

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Modelowania i Symulacji Komputerowych

Stanowisko: Asystent