Ewa Mackoś-Iwaszko

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2023/2024

PONIEDZIAŁEK