prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Handlowego

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
Profesor - Katedra Prawa Handlowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.trzebiatowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5097-3618