dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Postępowania Karnego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL
profesor KUL - Katedra Postępowania Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.wasek-wiaderek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9761-3177