dr hab. Robert Trypuz (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Profesor KUL

  • doktor habilitowany (od 2017-01-11)
  • doktor (od 2008-02-04)
  • magister (od 2003-06-04)
  • magister sztuki (od 2003-06-04)