dr hab. Grzegorz Zasuwa

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Grzegorz Zasuwa
adiunkt - Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.zasuwa_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4131-5079